logo

Ръководен екип

Марсел ван ден Бош

Мениджър Финанси България

Марсел ван ден Бош започва кариерата си в HEINEKEN в отдел Планиране и финансов контрол. От 2013 г. поема ролята на мениджър Отчетни и счетоводни политики в екип Счетоводство и отчетност в централния офис (Global Accounting & Reporting). Той има богат опит натрупан от различни бизнес сектори през годините. От октомври 2018 г. става част от управленския екип на "ЗАГОРКА" АД в ролята на мениджър Финанси.  
 

Виж още

Олга Лавренова

Изпълнителен директор

Елица Иванова

Мениджър Маркетинг България

Красимир Вътев

Мениджър Продажби България

Ондрей Коуцки

Мениджър Верига на доставки България