logo

ЗАГОРКА стана член на Хартата на многообразието в България

Сподели

ЗАГОРКА се присъедини към Хартата на многообразието в България и така стана част от общността от компании, които се ръководят от ценностите на многообразието в своята бизнес стратегия, поставят на първо място таланта и уменията на своите служители независимо от техните различия и се стремят да създадат разнообразен екип и приобщаващи работни места.

Като част от най-международния пивовар в света - HEINEKEN, силата на ЗАГОРКА е в многообразието и приобщаването. С присъединяването си към Хартата на многообразието в България, ЗАГОРКА иска да разшири допълнително ангажимента си към темите за многообразието, равнопоставеността и приобщаването, да открие нови различни гледни точки и да изгради още по-добра култура, в която всеки има и осъзнава правата си да бъде своето автентично „аз“ в работната си среда.

ЗАГОРКА следва своята Стратегията за многообразие, равнопоставеност и приобщаване и работи като организация, която насърчава благосъстоянието и приобщаването на всички свои служители и партньори, независимо от етническата им принадлежност, раса, сексуалната ориентация, пол, възраст, неврологичното състояние и където е приложимо не ограничаваме и по физически способности.

Мисията на ЗАГОРКА е да работи за създаването на радостта от истинската сплотеност, за да вдъхновява към един по-добър свят - това е заложено в стратегията на компанията EverGreen, следвана от 2020 година. Тази стратегия обхваща цялата верига в стойност и цели да повлияе не само на служителите на ЗАГОРКА, но и на партньорите на компанията, консуматорите и обществото като цяло.

ЗАГОРКА прие своя сертификат за членство към Хартата на многообразието в България на официална церемония, която се проведе на 12 май. Сертификатът беше връчен на изпълнителния директор на компанията, госпожа Олга Лавренова.

За Хартата на многообразието в България

Хартата на многообразието в България е документ, доброволно подписан от компания или публична институция, с цел поемане на отговорност за предприемането на стъпки за прилагане на политики за многообразие и равенство във възможностите независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, религията или вероизповеданието, расата или етническата принадлежност.

Хартата изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват своите знания, компетенции, таланти и умения, и допринася в съществена степен за надеждността и дългосрочния успех на организацията.

Хартата на многообразието е съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) с цел насърчаване на управлението на многообразието у нас чрез създаване, представяне и прилагане на национална Харта за многообразието. Проектът е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

Още Статии

Heineken® създаде уникално преживяване за истински заклетите футболни фенове със събитието „11 метра до Лондон“

Научи повече

"11 метра до Лондон" с легендарния вратар Йежи Дудек

Научи повече

Heineken® казва „Наздраве за истински заклетите фенове,“ – но те не са тези, които очаквате, че са

Научи повече

Отговорната консумация е важна част от платформата на ЗАГОРКА за устойчивост и отговорност „Създаваме по-добър свят“

Научи повече