logo

Стратегия

„Създаваме по-добър свят“

„Създаваме по-добър свят“ е глобална стратегия за устойчиво развитие, която обединява всички компании в групата на HEINEKEN, за да са движеща сила на промяната в грижата за обществото и планетата. Групата се фокусира върху шест области, в които се стреми да направи най-голяма промяна и да вдъхновява: опазване на водните ресурси, намаляване на въглеродните емисии, използване на устойчиви ресурси, отговорна консумация, грижа към общността, безопасност и здраве. 

Глобалната стратегия на HEINEKEN е базирана на постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. 

„Създаваме по-добър свят“ е част от бизнес приоритетите на компанията и е определяща за това как правим бизнес. 

Служителите на компанията са тези, които преодоляват трудностите на ежедневието и правят реална стратегията за устойчиво развитие.