logo

Ръководен екип

Олга Лавренова

Изпълнителен директор

Елица Иванова

Мениджър Маркетинг България

Красимир Вътев

Мениджър Продажби България

Том Занд

Мениджър Финанси България

Милена Бонева-Тод

Мениджър Човешки ресурси България