logo

Ръководен екип

Олга Лавренова

Изпълнителен директор

Албена Колева

Мениджър Маркетинг България

Красимир Вътев

Мениджър Продажби България

Том Зандт

Мениджър Финанси България

Валентина Белавич

Мениджър Верига на доставки България

Милена Бонева-Тод

Мениджър Човешки ресурси България