logo

Ръководен екип

Олга Лавренова

Изпълнителен директор

Елица Иванова

Мениджър Маркетинг България

Красимир Вътев

Мениджър Продажби България

Марсел ван ден Бош

Мениджър Финанси България

Ондрей Коуцки

Мениджър Верига на доставки България

Милена Бонева-Тод

Мениджър Човешки ресурси България