logo

Политики и стандарти

Политики и стандарти  

Да създаваме радостта от истинската сполетност, за да вдъхновяваме към един по-добър свят. 

Имаме ясна визия за бъдещето - да бъдем първи избор за нашите хора, партньори и консуматори, като добавяме стойност и правим марките бира и сайдер, които българите обичат. 

Непрекъснато предизвикваме себе си, за да „растем“ устойчиво и като инвестираме в технологии и развитието на хората ни, подобряваме процесите си. За нас е важно да работим освен с ясна визия за бъдещето, така и с еднакво разбиране за ролите, отговорностите, както и необходимото поведение, които всеки от нас трябва да има, за да постигнем желания успех. Това определя начина, по който са създадени нашите корпоративни политики и стандарти. 

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Да работим почтено и честно е също толкова важно, както и да отстояваме всеки ден дългогодишните си ценности – стремеж към качество, уважение и грижа към хората и планетата и забавление. Кодексът за професионално поведение определя начина, по който трябва да действаме като служители на ЗАГОРКА и част от семейството на HEINEKEN. 

Личен интегритет 

Всичко, което правим като компания или служители отразява това кои сме ние, в какво вярваме и към какво се стремим. Ние трябва да бъдем независими и последователни, за да защитаваме репутацията си, възможността да правим бизнес и пазим доверието, което заинтересованите страни имат в нас.  

Търговски интегритет 

Където и да развиваме бизнеса си, се отнасяме с най-голяма грижа към хората и планетата. Като компания, водена от резултатите, искаме да се развиваме и поддържаме отношения с партньорите си с отлична репутация. Това за нас означава да се съобразяваме стриктно със законите, както и с Кодекса за професионално поведение и неговите основополагащи политики. 

Отговорност към компанията 

Където и да работим и каквато и да е нашата роля, компанията ни е поверила ресурсите си. Ние имаме пълното съзнание, че сме длъжни да използваме и пазим тези ресурси пестеливо и професионално, в съответствие с тяхната стойност и предназначение. 
 
Декларация за Политиката на HEINEKEN относно консумацията на алкохол 

Политика за отговорна консумация на алкохол 

Политика за човешките права на служителите на HEINEKEN 

Глобална политика за здравето и безопасността на HEINEKEN 

Декларация за Политиката на HEINEKEN за опазване на околната среда 

Кодекс на HEINEKEN за доставчиците 

Кодекс за професионално поведение на HEINEKEN 

Политика за защита на лична информация  

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА 

ПОЛИТИКА ЗА "БИСКВИТКИ" 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ И БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АКЦИОНЕРИ

ISO стандарти  

Качеството и безопасността на продуктите е от първостепенна важност за ЗАГОРКА, именно те са основата на доверието между клиентите и компанията. 
 
В своята дейност сме интегрирали следните стандарти: 

ISO 9001:2015 – международният стандарт, съгласно чиито изисквания „Загорка” АД гарантира, че всички нейни продукти са произведени при контролирани условия, в съответствие с постоянно подобряващата се система за управление на качеството. 

18.03.1998 – дата на първоначално одобрение 
31.10.2026 – валидност 
 
ISO 22000:2018 и допълнителни изисквания FSSC 22000, v.5.1  – e международният стандарт за управление безопасността на храните, който допринася за гарантиране и осигуряване производството на безопасни пива.

4.04.2011 – дата на първоначално одобрение 
3.04. 2026 – валидност 

ISO 45001:2018 - система за управление на здравето и безопасността при работа.

26.10.2020 – първоначална дата на сертификация 
25.10. 2026 – валидност 
 
ISO 14001:2015 - международен стандарт, който съдържа изискванията към Системите за управление на околната средa. Тази система позволява на всяка организация да контролира и непрекъснато да намалява вредните въздействия от дейността си върху околната среда. 

7. 12. 2005  – първоначална дата на сертификация 
31.10.2026 – валидност 

ISO 50001:2018 – система за управление на енергията

6.12.2019 – първоначална дата на сертификация

5.12.2025 - валидност


Интрегрирана политика