logo

Създаваме по-добър свят

ДОКЛАД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (2017 - 2022) 

Доклад за устойчиво развитие е част от „Създаваме по-добър свят“ - стратегията на ХАЙНЕКЕН от 2010 г. насам и в частност на ЗАГОРКА за устойчивото развитие на бизнеса на компанията, с отговорност към обществото и планетата. Всъщност, откакто компанията оперира, работи активно за опазването на околната среда и развитието на обществото.

Днешната платформа за корпоративна социална отговорност е следващ етап в пътуването към устойчиво бъдеще. „Създаваме по-добър свят“ е част от бизнес приоритетите на ЗАГОРКА и е определяща за това как компанията прави бизнес. Стратегията „Създаваме по-добър свят“ и постигнатите резултати, както и поетите ангажименти от страна на компанията, са описани в ежегодния Доклад за устойчиво развитие, който ЗАГОРКА публикува.

ЗАГОРКА се концентрира върху опазването на водните ресурси, намаляването на въглеродните емисии, устойчивите ресурси, безопасността, отговорната консумация и подкрепата за местните общности, като основна цел е да влияе върху сферите, където оперира и може да направи положителна промяна.

Служителите на компанията са посланици на „Създаваме по-добър свят“. Те са тези, които преодоляват трудностите на ежедневието и правят реална стратегията за устойчиво развитие.

Доклад устойчиво развитие ЗАГОРКА 2022 г.

Доклад устойчиво развитие ЗАГОРКА 2021 г.

Доклад устойчиво развитие ЗАГОРКА 2020 г.

Доклад устойчиво развитие ЗАГОРКА 2019 г.

Доклад устойчиво развитие ЗАГОРКА 2018 г.

Доклад устойчиво развитие ЗАГОРКА 2017 г.

АЛКОХОЛЪТ НЕ Е ИГРА 

Game over - Алкохолът не е игра, е инициатива на ЗАГОРКА, която има за цел да започне разговор по темата за вредите от продажбата и съответно употребата на напитки с алкохолно съдържание от страна на младежите на възраст под 18 години. 

Проблемът свързан с консумацията на алкохол от непълнолетни е не само семеен, той е и социален проблем. Всеки от нас участва и има отговорност в случващото се с децата и младежите в обществото ни. Нека не забравяме и, че примерът на възрастните има огромно значение за оформянето на отношението към алкохола при децата и младежите. 

Алкохолът не е игра и е важно: 

  • Да разговаряме с детето си за алкохола 
  • Да знаем какви са последствия от употребата на алкохол при подрастващите 
  • Да сме наясно какво можем да направим, за да предпазим децата да консумират алкохол 
  • Да обръщаме внимание и да знаем стойността на „малките" наглед разговори, които могат да окажат голямо влияние 
     

КАРАЙ ТРЕЗВО! КОГАТО ШОФИРАШ, НЕ ПИЙ (WHEN YOU DRIVE, NEVER DRINK)

По-добрият шофьор е този, който не пие. 

Двукратният световен шампион във F1, Макс Верстапен е глобален посланик на Heineken® 0.0 от 2023 година. Той има водеща роля за промотиране на отговорната консумация и кампанията на нашата марка Heineken® “Карай трезво! Когато шофираш, не пий“.

Heineken® промотира кампанията си “Карай трезво! Когато шофираш, не пий“ с помощта на сериозни партньорства в сферата на моторните спортове откакто е във F1® от 2016 година.

Насърчаваме отговорността

Heineken® винаги се е застъпвал за отговорната консумация на нашите продукти чрез изграждане на глобални партньорства и провеждане на световни кампании. С ангажимента да инвестираме 10% + от целия медиен бюджет в подкрепа на тези програми, ние се стремим да преборим стигмата за отговорната консумация.

ЗЕЛЕН ФОНД 

Загорка Зелен Фонд е програмата на ЗАГОРКА за корпоративна социална отговорност, която стартира през 2011 г. и е част от платформата на компанията за устойчиво развитие - „Създаваме по-добър свят". 

Инициативата се провежда под формата на национален публичен конкурс, в който може да вземе участие всеки, който има зелена идея. Целта е да се съберат оригинални идеи, които чрез Загорка Зелен Фонд ще бъдат „отгледани“, за да „пораснат“ в градска среда, като направят града „зелено“ и по-добро място живеене. 

До сега чрез Загорка Зелен фонд са инвестирани безвъзмездно над 700 000 лв. за устойчивото развитие на местната общност и благодарение на инициативата са били облагородени над 18 населени места. 

ЗЕЛЕН ОФИС 

Към грижата за околната среда се нарежда и грижата за хората в компанията – за тяхната безопасност и здраве. 

Компанията осигурява чиста и безопасна работна среда. Непрекъснато се стремим да поддържаме достигнатото високо ниво и работим за подобряване условията на труд.  

Да бъде зелена е в корпоративното ДНК на ЗАГОРКА. Това не е просто цветът на компанията и продуктите й. Инициативата „Зелен офис“, чрез която се провокира зеленото мислене и отношение на всички в офисните сгради, ограничава вредния отпечатък върху околната среда и се стреми да променя нагласите на околните.  

Въвеждането на основни стандарти с цел намаляване потреблението на ресурси в четири основни направления: вода, електричество, въглеродни емисии и материали. 

За да бъдат вдъхновени колегите и да се обърне внимание на зелената тематика се реализира специална комуникационна кампания – постери с полезна информация за различните видове материали и ресурси  (електрическа и топлинна енергия, питейна вода и т.н.); стикери с конкретни послания на точките, в които се изразходват дадени ресурси (над смесителя на мивката, до ключа на лампата, на лаптопа и принтера, до асансьора и около стълбищата).  

ЗЕЛЕН СКЛАД 

Зеленият склад на ЗАГОРКА бе първата индустриална сграда от такъв тип сред всички пивоварни компании на ХАЙНЕКЕН по света. Площта на зеления склад е близо 3 000 кв.м., а стойността на инвестицията възлиза на над 2 милиона лева. 

Складът за готова продукция е проектиран и изграден по световно признатия метод за оценяване на екологичните показатели на сгради от всякакъв тип – BREEAM. Съоръжението е снабдено с компютърно базирана система – BMS, която контролира и управлява осветлението, вентилацията, противопожарната и другите системи на сградата при минимална енергийна консумация, като в същото време осигурява оптимални условия на работа.  

При изграждането на съоръжението са приложени редица иновативни зелени решения: бързи врати с термо изолация, топлинни завеси над бързите врати, изолация на пода, система за нощно охлаждане, соларни панели, система за индивидуален стаен контрол, LED технология, иновативната система за използване слънчевата светлина за осветление – “Solar Tube“, интегрирана система за събиране и оползотворяване на дъждовна вода за битови нужди.