logo

Сигнал за нередност

В съответствие със своите законови задължения „ЗАГОРКА“ АД поддържа вътрешен канал за подаване на сигнали за нередности. Може да използвате този канал и формата по-долу, за да подадете сигнал във връзка с извършени престъпления, правонарушения и/ или заплаха или вреда за обществения интерес, които са Ви станали известни във връзка с работни и/ или договорни отношения, които сте имали със „ЗАГОРКА“ АД. Сигнал за нередност може да бъде подаден и на имейл signals.bulgaria@heineken.com или на телефон +35942939100. (разговорите се записват).

В съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация, не подлежат на разследване анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.


*Моля, опишете подробно в какво се състои твърдяното нарушение, като посочите следната информация, ако такава Ви е известна - имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства.
Лицата, които съзнателно подават сигнали, съдържащи невярна и/или заблуждаваща информация, носят административна отговорност съгласно чл. 45 Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и могат да бъдат подведени под наказателна отговорност за набеждаване съгласно чл. 286 от Наказателния кодекс!