logo

Ръководен екип

Том Зандт

Мениджър Финанси България

Том Зандт се присъединява към  HEINEKEN през 2017 г. в екипа на Глобално корпоративно развитие в Амстердам и в продължение на повече от 5 години допринася към стратегията за развитие и растеж на компанията. Считано от 22 август 2022 г. става част от управленския екип на "ЗАГОРКА" АД в ролята на мениджър Финанси.  

Виж още

Олга Лавренова

Изпълнителен директор

Албена Колева

Мениджър Маркетинг България

Красимир Вътев

Мениджър Продажби България

Валентина Белавич

Мениджър Верига на доставки България