logo

BLADE

 • КАКВО Е BLADE
  • BLADE е иновативна система за наливна бира
  • Работи с 8-литрови кегове за еднократна употреба
  • Използва Brewlock технология
  • Гарантирано свежа бира за 30 дни

  Повече информация и представяне на BLADE ТУК.

 • КАК СЕ НАСТРОЙВА BLADE
  1. BLADE се доставя в две кутии: машина и купол. След разопаковане, трябва да се остави да се адаптира към околната среда за 2 часа.
  2. След това се инсталира ръкохватката на крана и могже да се пристъпи към инсталиране на BLADE.
  3. Кегонете трябва да са предварително охладени за около 16 часа.
  4. Тръбата около гърлото на капачката се развива и се натиска оранжевият бутон в горната част, докато се чуе щракване.
  5. Обръща се капака на крана и се поставя кегът вътре в BLADE.
  6. Тръбата на кега трбява да е правилно поставена и наместена точно в оранжевия канал.
  7. Затваря се капакът, отстранява се червената капачка и кегът се покрива с купола.
  8. След като се свърже уредът към електрозахранването, се включва чрез бутона отстрани.
  9. Запомнете, уредът трябва винаги да бъде ВКЛЮЧЕН, когато в него има кег.
  10. Кегът трябва да се заключи, като се натисне надолу превключвателят отпред.
  11. Индикаторът за бира ще покаже количеството останала бира. Температурата трябва да падне до студено.

  Пълните инструкции за настройка на BLADE са ТУК.

 • ПЕРФЕКТНОТО НАЛИВАНЕ НА БИРА С BLADE

  1. Взема се нова чаша и се изплаква добре.

  2. Ако кегът е нов, се налива малко бира в чашата.

  3. Изхвърля се пяната и отново се изплаква чашата.

  4. Чашата се държи близо до чучура под ъгъл от 45 градуса. Чучурът не трябва да докосва чашата или бирата.

  5. Кранът трябва да бъде отворен напълно с едно плавно движение. Важно е кранът да бъде напълно отворен.

  6. Когато бирата е на три четвърти от чашата, постепенно, плавно и спокойно се изправя чашата.

  7. Почиства се главата за наливане на бира на BLADE, като се държи прясно изплакнат скимер под ъгъл от 45 градуса.

  8. За перфектна бира, пяната трябва да лежи върху раменете на звездата на Heineken.

  Пълните инструкции за перфектното наливане на бира с BLADE са ТУК.

 • КАК СЕ СМЕНЯ КЕГ НА BLADE
  1. Кегът трябва да е празен. Чак тогава кегът се отключва.
  2. Червената лампичка трябва да спре да мига.
  3. Куполът се сваля и се отваря капакът на крана.
  4. Чучурът и тръбата се издърпват и кегът се отстранява.
  5. Забърсва се натрупаната влага в купата, за да се започне на чисто.
  6. Изважда се предварително охладен кег от хладилника.
  7. Тръбата около гърлото на капачката се развива и се натиска оранжевият бутон в горната част, докато се чуе щракване.
  8. Тръбата трябва да е пред кега и машината.
  9. Може да се завърти кега, за да застане на мястото си. Тръбата на кега трябва да е правилно поставена. И наместена точно в оранжевия канал.
  10. Капакът се затваря, отстранява се червената капачка и се поставя куполът върху кега.
  11. Кегът се заключва, като се натисне надолу превключвателя отпред.
  12. Индикаторът за бира ще покаже количеството останала бира и температурата трябва да падне до студено.

  Повече информация как се сменя кег на BLADE ТУК.

 • ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
  • Мигаща червена лампичка – информация ТУК.
  • Потокът на бира не може да бъде спрян - информация ТУК.
  • Потокът на бира е слаб или липсва - информация ТУК.
  • Прекалено много пяна – информация ТУК.
  • Кегът е заседнал - информация ТУК.
  • Топла бира - информация ТУК.
 • КАКВО Е BREWLOCK
  • Brewlock е иновативна технология, специално разработена от Heineken. Тази технология предоставя нов революционен начин за наливане и запазване на бирата в кега свежа за по-дълго време. Системата Brewlock разчита на сгъстен въздух, който се намира между външната и вътрешната стена на кега и така изтласква и отвежда бирата от него към крана.
 • BLADE ИМА МАЛЪК ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
  • Хладилният купол не изисква огромно място или пък допълнително съоръжение за охлаждане. Системата за компресия и кеговете за BLADE не изискват CO2 или допълнително оборудване. Всичко, което трябва да се направи е да се включи машината и готово.
 • СПЕЦИФИКАЦИИ
  • Размери 590 x 471 x 290 mm
  • Тегло 17.6 kg
  • Охлажда до 2 °C
  • Вместимост 8 L
  • Енергиен клас A+
  • Ниво на шум 70 dB