logo

Стратегия

“Създаваме по-добър свят”

Това е глобалната стратегия за устойчиво развитие, която обединява всички компании в групата на HEINEKEN, за да са движеща сила на промяната в грижата за обществото и планетата. Фокусираме се върху шест области, в които групата се стреми да направи най-голяма промяна и да вдъхновява: опазване на водните ресурси, намаляване на въглеродните емисии, използване на устойчиви ресурси, отговорна консумация, грижа към общността, безопасност и здраве. Глобалната ни стратегия е базирана на постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. 

„Създаваме по-добър свят“ е част от бизнес приоритетите ни и е определящо за това как правим бизнес. 

Нашите служителите са тези, които преодоляват трудностите на ежедневието и правят реална стратегията ни за устойчиво развитие.