logo

Ръководен екип

Красимир Вътев

Мениджър Продажби България

Красимир Вътев се присъединява към екипа на "ЗАГОРКА" АД през октомври 2019 г. в ролята на оперативен мениджър Продажби. Той е бил директор търговско и бизнес развитие, с над 20 години богат опит, натрупан в продажбите и управлението на проекти в голяма международна компания. През април 2020 г. става част от управленския екип на "ЗАГОРКА" АД на позицията мениджър Продажби. 

Виж още

Олга Лавренова

Изпълнителен директор

Албена Колева

Мениджър Маркетинг България

Том Зандт

Мениджър Финанси България

Валентина Белавич

Мениджър Верига на доставки България