logo

Ръководен екип

Милена Бонева-Тод

Мениджър Човешки ресурси България

Милена Бонева-Тод се присъединява към екипа на "ЗАГОРКА" АД през ноември 2017 г., като част от управленския екип на компанията, в ролята на мениджър Човешки ресурси. Тя има повече от 23 години богат опит в управлението на екипи и функцията Човешки ресурси, в различни бизнес области, както в България така и в чужбина. 

Виж още

Олга Лавренова

Изпълнителен директор

Албена Колева

Мениджър Маркетинг България

Красимир Вътев

Мениджър Продажби България

Том Зандт

Мениджър Финанси България