logo

ЗАГОРКА е част от Българската мрежа на Глобалния договор

Сподели

ЗАГОРКА е вече част от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. ЗАГОРКА следва принципите на своята платформа „Създаваме по-добър свят“, които пряко допринасят за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие. Българската мрежа на глобалния договор оценява тези усилия и вярва, че отговорният бизнес е основната двигателна сила за развитие на обществото. 

ЗАГОРКА подхожда отговорно с всяко решение, което взема, с грижа към околна среда и хората чрез своите емблематични брандове и вдъхновяващи иновации. Компанията се стреми да създава радост от истинската сплотеност, за да вдъхновява към един по-добър свят, заедно със своите служители, партньори, консуматори и обществото като цяло. Платформата на компанията за устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят“ обединява три основни сфери, които ръководят компанията и са в унисон с принципите на Глобалния договор:

  • Грижа за околната среда

ЗАГОРКА е поела ангажимента да постигне нулеви нетни въглеродни емисии по цялата си верига на създаване на стойност. Компанията реализира проектите си, въпреки предизвикателствата, за да увеличи максимално кръговата икономика, както и да допринесе за опазването на местните водни ресурси. Търсейки правилните отговори и действия, ЗАГОРКА работи съвместно със заинтересовани трети страни, доставчици, колеги и партньори, за да създаде заедно с тях мрежа от иновации и изследователски проекти.

  • Социална отговорност

В основата на бизнеса на ЗАГОРКА са честността, човешката близост и радостта от истинската сплотеност. Компанията е водена изцяло от практиките на равнопоставеност, разнообразие и приобщаване в ежедневния начин на работа. Безопасността на служителите и партньорите е също от първостепенно значение за ЗАГОРКА. Дългосрочният ангажимент в изграждане на култура за безопасност и ролеви модел намалява рисковете от инциденти и злополуки.

  • Отговорна консумация

ЗАГРОКА вярва, че алкохолът, когато се консумира умерено, може да бъде част от балансирания начин на живот. Компанията има ангажимент да подкрепя отговорната консумация, включително и чрез новата си глобална политика за етикетиране.

Глобален договор на ООН

Официалният старт на Глобалния договор е даден от Генералния секретар Кофи Анан на Световния Икономически Форум в Давос, Швейцария през януари 1999 г. Инициативата призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност компаниите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила. Частният сектор е и ключов партньор, даващ своя принос за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН. 

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН функционира като част от глобалната мрежа. Българската мрежа обединява отговорните компании и има разпознаваем облик и създадени колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото. Мрежата не просто спазва десетте принципа на Глобалния договор – с тяхна помощ се стреми към промяна в културата на обществото в страната, прилагайки ги творчески към неговите нужди.

 

Още Статии

„Ариана” триумфира с нов и светъл облик

Научи повече

ЗАГОРКА АД с нов административен офис в гр. София

Научи повече