logo

Ръководен екип

Валентина Белавич

Мениджър Верига на доставки България

Валентина Белавич започва кариерата си в HEINEKEN Хърватия през 2007 г. Валентина идва в Глобалния отдел Производство през 2019 г., като преди това е била в ролята на Мениджър Верига на доставки в HEINEKEN Хърватия. От октомври 2022 г. е част от управленския екип на „ЗАГОРКА“ АД, в ролята на мениджър Верига на доставки.  

Виж още

Олга Лавренова

Изпълнителен директор

Албена Колева

Мениджър Маркетинг България

Красимир Вътев

Мениджър Продажби България

Том Зандт

Мениджър Финанси България